Analiza jungowska

Analiza jungowska

Analiza jungowska (psychoanaliza jungowska) jest intensywną formą psychoterapii; głęboką pracą, w którym kluczową rolę odgrywa samopoznanie i transformacja osobowości tak, aby mogła ona lepiej wyrażać psychiczną pełnię człowieka. Celem analizy nie musi być leczenie jakiejś konkretnej dolegliwości; może nim być uzdrowienie pojmowane jako głęboka integracja psychiczna, większa harmonia ze światem,  zrozumienie, poszukiwanie sensu życia i uświadomienie nieświadomych aspektów życia, a co za nimi idzie gruntowna wewnętrzna przemiana.

Carl Jung zwracał uwagę na kulturowe, mitologiczne, inicjacyjne i duchowe aspekty analizy; poddająca się jej osoba rozpoznaje nie tylko osobiste kompleksy i procesy psychiczne, ale również nieświadomość zbiorową i archetypową, zarówno w jej aspektach trudnych i mrocznych, jak i twórczych i zbawiennych. Może tym samym ustosunkować się do szerszego wymiaru życia – wykształcić charakter pozwalający mierzyć się z uniwersalnymi problemami ludzkiej egzystencji.

W analizie jungowskiej badany jest umysł nieświadomy. Częścią tego procesu jest ustosunkowanie świadomości do odkrywanych procesów. W rezultacie osoba poddająca się analizie wykształca bardziej zintegrowaną osobowość, zdolną do życia psychicznego obejmującego większą pełnię własnego istnienia i kontakt z głębokimi procesami, składającymi się na doświadczenie życia. Ponieważ w toku tej pracy istotną rolę odgrywają egzystencjalne i duchowe właściwości psyche, analiza jungowska ma charakter inicjacyjny. Jedną z formuł, którymi można opisać cel analizy jest motto z Wyroczni Delfickiej – “gnothi seauton”, czyli “poznaj siebie”.

Adresatami analizy jungowskiej często są osoby twórcze, autorefleksyjne, poszukujące lepszego zrozumienia siebie, podążające ścieżkami duchowych poszukiwań, ale i ugruntowane w codziennej rzeczywistości, chcące pełniej doświadczać życia albo szukać odpowiedzi na trudne pytania.

Analiza jungowska wykorzystuje m.in. analizę snów, pracę z aktywną imaginacją i badanie procesów zachodzących w relacjach, również w relacji z analitykiem.

Analiza jungowska odbywa się 2-4 razy w tygodniu.

Kto może prowadzić analizę?

Do prowadzenia analizy uprawnieni są wyłącznie certyfikowani analitycy jungowscy, czyli osoby, które przeszły szkolenie uznawane przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej (IAAP), w ścieżce indywidualnej lub w ramach rozpoznawanego przez IAAP instytutu.

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich, którego jestem członkiem, skupia analityków jungowskich spełniających te warunki. Na stronie tej organizacji można odnaleźć listę osób uprawnionych do prowadzenia analizy. Podejmując analizę warto upewnić się, czy terapeuta/analityk, z którym chcemy pracować, posiada odpowiednie kwalifikacje, ponieważ zdarza się, że osoby nie posiadające takich uprawnień oferują analizę jungowską lub pracę „w nurcie analizy jungowskiej”, wprowadzając swoich klientów w błąd.