O mnie

Kompetencje / funkcje społeczne i zawodowe / zajęcia

 Duży  Ukończyłem wieloletnią indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP) z siedzibą w Zurychu. Superwizję i analizę szkoleniową odbyłem w Londynie w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat pogłębiam swoje kompetencje biorąc udział w kursach, konferencjach i seminariach organizowanych przez różne instytuty i organizacje analityczne i psychoterapeutyczne, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę z całego świata. Uczę psychoterapii w szkoleniach Stowarzyszenia Analityków Jungowskich i Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Prowadzę również psychoterapię i analizę w języku angielskim, którym posługuję się biegle (poziom C2).

Wybrane certyfikaty:

Aktualne funkcje zawodowe i społeczne:

Edukacja:

 • Kurs superwizji akredytowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej IAAP (Bukareszt, 2019)
 • Podyplomowy kurs superwizji psychodynamicznej i analitycznej – Instytut C.G. Junga w Kopenhadze / Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (Kopenhaga, 2016)
 • Indywidualny tok szkoleniowy – psychoanaliza jungowska – International Association for Analytical Psychology z siedzibą w Zurychu (2012-2016)
 • Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (Nauki o Kulturze i Religii) – Uniwersytet Warszawski
 • The Jungian Mystery School – kilkumiesięczne szkolenie z zakresu pracy z duchowością w psychologii analitycznej (Centre of Applied Jungian Studies, Republika Południowej Afryki)
 • GCI Certification Training – specjalistyczne szkolenie w zakresie jungowskich typów psychologicznych / GCI – Gifts Compass, Inc.
 • Wprowadzenie do terapii behawioralno-poznawczej – Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Roczny wolontariat psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski)
 • Półroczny staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Na moje doświadczenie w pracy psychoterapeuty i psychoanalityka jungowskiego składają się: specjalistyczne szkolenie w wymiarze ponad 2000 godzin oraz ponad 10 lat doświadczenia w pracy terapeutycznej. W pracy kieruję się Kodeksami Etyki Stowarzyszenia Analityków Jungowskich, PTPA, IAAP oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Posiadam zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące praktykę psychoterapeutyczną. Pracuję pod stałą superwizją.

Poza gabinetem zajmuję się muzyką. Album „Equals: Kattegat Session” nagrany we współpracy z Kasai otrzymał w 2021 roku nominację do nagrody Fryderyk w kategorii Alternatywa: Album Roku. Aktualnie współpracuję z Małgorzatą Bańką i Leszkiem Możdżerem nad albumem „Poświaty”. Dla zdrowia i równowagi ćwiczę chińską sztukę walki I Liq Chuan, w której to dyscyplinie posiadam trzeci stopień instruktorski.

Publikacje:

Wywiady

Przekłady i redakcje:

 • Stein, Murray (2022) Mapa duszy. Wprowadzenie do psychologii C. G. Junga. Warszawa: Therapeutes (przekład).
 • Edinger, Edward (w przygotowaniu). Ego i archetyp. Warszawa: Therapeutes (przekład).
 • Hoeller, Stephan (2022) Gnoza Junga i Siedem Nauk dla Zmarłych. Warszawa: Okultura (redakcja merytoryczna).
 • Qualls-Corbett, Nancy (2021) Święta prostytutka. Odwieczny aspekt kobiecości. Warszawa: Therapeutes (przekład).
 • Stein, Murray (2021) Mężczyzna w budowie. Warszawa: Therapeutes (przekład).

Projekty naukowe:

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • Social dreaming during neighbor’s wartime: a qualitative glimpse inside the nights in Poland in 2022. 9th International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2021, Wroclaw, Poland, 28 listopada 2022 (wystąpienie + komitet programowy).
 • Republic of dreams. Social dreaming of Poles in the years of 2020-2022. XXII Kongres International Association of Analytical Psychology, Buenos Aires 29 VIII-2 IX 2022 (wystąpienie + moderacja panelu).
 • Religious symbolism in the dreams of Poles in the times of radical transformations (III 2020 – III 2022). Religion and the Mind, Instytut Religioznawstwa UJ, 28 maja 2022.
 • Rzeczpospolita snów – śnienie społeczne Polaków w okresie gwałtownych przemian (2020-2022). Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, 17 maja 2022.
 • 8th International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2021, Wroclaw, Poland, October 26-28, 2021 (wystąpienie + koordynator panelu).
 • Archetyp inicjacji w pandemicznych snach warszawiaków. Widzieć w ciemności. Poruszanie się po terytorium zmian, 27 marca 2021, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej – (wystąpienie & członek komitetu naukowego).
 • Narratives in Times of radical transformation – International (online) Conference, Nov 19-20, 2020, Berlin (Germany) & Kyoto (Japan)
 • Encountering the Other: Within Us, Between Us, and in the World – XXI Congress of the International Association for Analytical Psychology, Wiedeń 26-30 VIII 2019.
 • Dreaming Asleep, Dreaming Awake International Conference, Interdisciplinary Research Foundation, International Association of the Study of Dreams, Warsaw 7-8 October 2016.