O mnie

Kompetencje / funkcje społeczne i zawodowe / zajęcia

Ukończyłem wieloletnią indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP) z siedzibą w Zurychu. Superwizję i analizę szkoleniową odbyłem w Londynie w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat pogłębiam swoje kompetencje biorąc udział w kursach i seminariach organizowanych przez różne instytuty i organizacje analityczne i psychoterapeutyczne, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę z całego świata. Prowadzę również psychoterapię i analizę w języku angielskim (wynik TOEIC 985/990).

Wybrane certyfikaty:

Aktualne funkcje zawodowe i społeczne:

Edukacja:

  • Kurs superwizji akredytowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej (Bukareszt, 2019)
  • Podyplomowy kurs superwizji psychodynamicznej i analitycznej – Instytut C.G. Junga w Kopenhadze / Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (Kopenhaga, 2016)
  • Indywidualny tok szkoleniowy – psychoanaliza jungowska – International Association for Analytical Psychology z siedzibą w Zurychu (2012-2016)
  • Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (Nauki o Kulturze i Religii) – Uniwersytet Warszawski
  • GCI Certification Training – specjalistyczne szkolenie w zakresie jungowskich typów psychologicznych / GCI – Gifts Compass, Inc.
  • Wprowadzenie do terapii behawioralno-poznawczej – Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • Wolontariat psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski)
  • Staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Na moje doświadczenie w pracy psychoterapeuty i psychoanalityka jungowskiego składają się: specjalistyczne szkolenie w wymiarze ponad 2000 godzin oraz ponad 10 lat doświadczenia w pracy terapeutycznej. W pracy kieruję się Kodeksami Etyki Stowarzyszenia Analityków Jungowskich, PTPA, IAAP oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Posiadam zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące praktykę psychoterapeutyczną.

Poza gabinetem zajmuję się muzyką, a dla zdrowia i równowagi ćwiczę chińską sztukę walki I Liq Chuan.

Publikacje: