O mnie

Kompetencje / funkcje społeczne i zawodowe / zajęcia

Ukończyłem wieloletnią indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP) z siedzibą w Zurychu. Superwizję i analizę szkoleniową odbyłem w Londynie w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat pogłębiam swoje kompetencje biorąc udział w kursach, konferencjach i seminariach organizowanych przez różne instytuty i organizacje analityczne i psychoterapeutyczne, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę z całego świata. Uczę psychoterapii w szkoleniach Stowarzyszenia Analityków Jungowskich i Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Prowadzę również psychoterapię i analizę w języku angielskim (wynik TOEIC 985/990).

Wybrane certyfikaty:

Aktualne funkcje zawodowe i społeczne:

Edukacja:

 • Kurs superwizji akredytowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej (Bukareszt, 2019)
 • Podyplomowy kurs superwizji psychodynamicznej i analitycznej – Instytut C.G. Junga w Kopenhadze / Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (Kopenhaga, 2016)
 • Indywidualny tok szkoleniowy – psychoanaliza jungowska – International Association for Analytical Psychology z siedzibą w Zurychu (2012-2016)
 • Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (Nauki o Kulturze i Religii) – Uniwersytet Warszawski
 • The Jungian Mystery School – kilkumiesięczne szkolenie z zakresu pracy z duchowością w psychologii analitycznej (Centre of Applied Jungian Studies)
 • GCI Certification Training – specjalistyczne szkolenie w zakresie jungowskich typów psychologicznych / GCI – Gifts Compass, Inc.
 • Wprowadzenie do terapii behawioralno-poznawczej – Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Roczny wolontariat psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski)
 • Półroczny staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Na moje doświadczenie w pracy psychoterapeuty i psychoanalityka jungowskiego składają się: specjalistyczne szkolenie w wymiarze ponad 2000 godzin oraz ponad 10 lat doświadczenia w pracy terapeutycznej. W pracy kieruję się Kodeksami Etyki Stowarzyszenia Analityków Jungowskich, PTPA, IAAP oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Posiadam zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące praktykę psychoterapeutyczną.

Poza gabinetem zajmuję się muzyką (album „Equals: Kattegat Session” nagrany we współpracy z Kasai otrzymał w 2021 roku nominację do nagrody Fryderyk w kategorii Alternatywa: Album Roku), a dla zdrowia i równowagi ćwiczę chińską sztukę walki I Liq Chuan.

Publikacje:

Wywiady

Przekłady i redakcje:

 • Stein, Murray (w przygotowaniu) Mapa duszy. Wprowadzenie do psychologii C. G. Junga. Warszawa: Therapeutes (przekład).
 • Edinger, Edward (w przygotowaniu). Ego i archetyp. Warszawa: Therapeutes (przekład).
 • Hoeller, Stephan (2022) Gnoza Junga i Siedem Nauk dla Zmarłych. Warszawa: Okultura (redakcja merytoryczna).
 • Qualls-Corbett, Nancy (2021) Święta prostytutka. Odwieczny aspekt kobiecości. Warszawa: Therapeutes (przekład).
 • Stein, Murray (2021) Mężczyzna w budowie. Warszawa: Therapeutes (przekład).

Projekty naukowe:

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • Religious symbolism in the dreams of Poles in the times of radical transformations (III 2020 – III 2022). Religion and the Mind, Instytut Religioznawstwa UJ, 28 maja 2022.
 • Rzeczpospolita snów – śnienie społeczne Polaków w okresie gwałtownych przemian (2020-2022). Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, 17 maja 2022.
 • 8th International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2021, Wroclaw, Poland, October 26-28, 2021 (wystąpienie + koordynator panelu).
 • Archetyp inicjacji w pandemicznych snach warszawiaków. Widzieć w ciemności. Poruszanie się po terytorium zmian, 27 marca 2021, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej – (wystąpienie & członek komitetu naukowego).
 • Narratives in Times of radical transformation – International (online) Conference, Nov 19-20, 2020, Berlin (Germany) & Kyoto (Japan)
 • Encountering the Other: Within Us, Between Us, and in the World – XXI Congress of the International Association for Analytical Psychology, Wiedeń 26-30 VIII 2019.
 • Dreaming Asleep, Dreaming Awake International Conference, Interdisciplinary Research Foundation, International Association of the Study of Dreams, Warsaw 7-8 October 2016.