Psychoterapia

Sesje indywidualne dla osób dorosłych oraz młodzieży 16+

Psychoterapia ma na celu znalezienie ulgi w dolegliwościach powodowanych przez problemy na tle psychologicznym i emocjonalnym oraz poprawę jakości życia. Pracuję zarówno z osobami ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, jak i trudniej uchwytnymi problemami, takimi jak powtarzające się kłopoty w relacjach, poczucie nieokreślonego braku lub niepokoju, poszukiwanie sensu czy powołania oraz szukającymi wsparcia w trudnych sytuacjach i kryzysach takich, jak rozstania, ból po stracie, zmiany czy przejścia między etapami życia.

Jeżeli nie masz pewności, czy mogę pomóc Ci w Twojej sytuacji, możemy omówić Twoje wątpliwości w czasie konsultacji. 

Sesje psychoterapii odbywają się o stałych porach co najmniej raz w tygodniu.

Moje doświadczenie obejmuje pracę w m.in. takich obszarach, jak

 

 • zaburzenia lękowe i depresyjne
 • nerwice
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • zaburzenia bólowe (psychalgia) i psychosomatyczne
 • koszmary senne
 • osobowość typu borderline
 • schizofrenia
 • problemy związane z zażywaniem substancji psychodelicznych
 • trudności w relacjach osobistych i zawodowych
 • problemy z adaptacją do otaczającej rzeczywistości
 • trauma
 • nadużycia, molestowanie, problemy z granicami
 • kryzysy, rozstania, strata
 • uczucie zablokowania potencjału życiowego
 • kryzys tożsamości
 • problemy związane z wchodzeniem w dorosłość
 • kryzys duchowy (spiritual emergency)
 • praca z osobami twórczymi
 • kryzys wartości w środkowej dorosłości
 • praca z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce

Pracuję z osobami:

 • dorosłymi
 • poszukującymi terapii z własnej woli
 • zdolnymi do regularnego i punktualnego uczestnictwa w sesjach (minimum raz w tygodniu)
 • zmotywowanymi do pracy nad sobą
 • osobami zdolnymi do regularnego i punktualnego uczestnictwa w sesjach
  co najmniej raz w tygodniu
 • gotowymi do zaangażowania w proces psychoterapeutyczny

Nie pracuję z:

 • dziećmi
 • członkami rodziny i znajomymi moich pacjentów
 • osobami, które jednocześnie uczestniczą w innym procesie psychoterapeutycznym
 • osobami w czynnym uzależnieniu od alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość i jednocześnie silnie uzależniających (alkohol, opiaty, stymulanty, itp.), niezdolnymi do samodzielnego odstawienia używki. Takim osobom sugeruję najpierw przejść terapię uzależnień / odwyk, a dopiero później, po jakimś czasie odstawienia, psychoterapię
 • osobami niezdolnymi do regularnego i punktualnego uczestnictwa w umówionych sesjach, niezależnie od przyczyn

  Kto może prowadzić psychoterapię?

  Zawód psychoterapeuty jest w Polsce nieregulowany. Oznacza to, że w świetle prawa każdy może nazywać się psychoterapeutą. Niestety oznacza to, że zawód ten wykonuje wiele osób niewykwalifikowanych. Praca terapeutyczna wiąże się z zaufaniem, że osoba, do której pójdziemy, udzieli nam pomocy w trudnych, a czasami najtrudniejszych problemach, z jakimi zmagamy się w życiu. Rozpoczynając psychoterapię warto zatem upewnić się, czy terapeuta posiada odpowiednie kompetencje i certyfikaty. Same studia psychologiczne czy lekarskie ich nie dają. W profesjonalnych środowiskach psychoterapeutycznych panuje zgoda, że kompetencje te nabywa się w toku podyplomowego szkolenia (minimum 1200 godzin), obejmującego kształcenie teoretyczne, własną terapię, pracę pod superwizją, staż kliniczny i egzaminy. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne może trwać od 6 do 10 lat, a czasami dłużej. Terapię pod superwizją często prowadzą również osoby szkolące się. O ile osoba szkoląca się znajduje się w profesjonalnym szkoleniu i poddaje swoją pracę profesjonalnej superwizji, również może być bardzo dobrym i skutecznym terapeutą.

  Dla własnego dobra klient ma prawo zapytać swojego terapeutę o posiadane kompetencje, a ów ma obowiązek takiej informacji udzielić. Oprócz sprawdzenia formalnych kompetencji przy wyborze terapeuty warto również kierować się własną intuicją i wyczuciem oraz tzw. „chemią”. Ponadto profesjonalne towarzystwa zrzeszające wykwalifikowanych terapeutów publikują listy rekomendowanych przez siebie profesjonalistów.

  Lista terapeutów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich

  Lista analityków i terapeutów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej